ka | en
Company Slogan TODO

კავკასიონის ნაოჭა სისტემის ალპური ტიპის კვარცის ძარღვები (საქართველოს ფარგლებში)

ავტორი: ნოდარ ფოფორაძე
თანაავტორები: ოლღა სესკურია, ნათია ინანაშვილი
საკვანძო სიტყვები: კვარცი, ალპური ძარღვი, გენერაცია, მთის ბროლი

ეოცენ-ოლიგოცენის საზღვარი თბილისის მიდამოებში

ავტორი: guga sadradze
ხელმძღვანელი(მხოლოდ სტუდენტებისათვის): ზურაბ ლებანიძე


ოქროს საბადოების გენეტური ტიპები და ოქროს მოპოვების ისტორია

ავტორი: ანი მარტყოფლიშვილი
ხელმძღვანელი(მხოლოდ სტუდენტებისათვის): კარლო აქიმიძე
საკვანძო სიტყვები: ოქროს საბადოები, კლასიფიკაცია, გენეზისი, პოლიმეტალური, ქვიშრობული

იქნოლოგიის ძირითადი მიმართულებები, კვლევის მეთოდები

ავტორი: ალექსანდრე თევზაძე
ხელმძღვანელი(მხოლოდ სტუდენტებისათვის): ასისტენტ-პროფესორი კახა ქოიავა
საკვანძო სიტყვები: იქნოლოგია, ნაკვალევები, განამარხებული, შენარჩუნება/შენახვა, ეთოლოგია

დიზის სერიის ბათური ასაკის კვარციან-დიორიტული და სიენიტ-დიორიტული დაიკური და შტოკური ინტრუზივების პეტროგრაფია

ავტორი: ირაკლი ჯავახიშვილი
ხელმძღვანელი(მხოლოდ სტუდენტებისათვის): დავით შენგელია
საკვანძო სიტყვები: დიზი, დიზის სერია, დიორიტი, იშვიათი და იშვიათ მიწა ელემენტები, გეოქიმია

ბარიტი - თვისებები, წარმოშობა, საბადოები და გამოყენება

ავტორი: დავით ცუცქირიძე
ხელმძღვანელი(მხოლოდ სტუდენტებისათვის): მარიამ ახალკაციშვილი


ცივ-გომბორის ქედის ზედაცარცული ნალექების სედიმენტოლოგიური და პალეოიქნოლოგიური კვლევა

ავტორი: ზურაბ ლებანიძე
თანაავტორები: რატი ზედგინიძე, თამარ ბერიძე
საკვანძო სიტყვები: იქნოფაუნა, ზედაცარცული, საბუეს წყება, იქნოსახე

ლითოსფერული ფილების გლობალურ ტექტონიკასთან დაკავშირებული რიფტული, სუბდუქციური, კოლიზიური და შიდაფილური თანამედროვე აქტიური ვულკანიზმი

ავტორი: მირიან მაქაძე
ხელმძღვანელი(მხოლოდ სტუდენტებისათვის): ბეჟან თუთბერიძე
საკვანძო სიტყვები: სუბდუქცია, კოლიზია, ამოფრქვევა, ვულკანიზმი, ჰავაი, კრაკატაუ

პიროლუზიტი-თვისებები, წარმოშობა, საბადოები და გამოყენება

ავტორი: გიორგი ჭანკვეტაძე
ხელმძღვანელი(მხოლოდ სტუდენტებისათვის): ბეჟან თუთბერიძე


დიატომიტის საბადოები და მადანგამოვლინებები სამცხე-ჯავახეთის არეალში

ავტორი: მარიამ ახალკაციშვილი
თანაავტორები: ბეჟან თუთბერიძე, მირიან მაქაძე, ნინო კობახიძე
საკვანძო სიტყვები: დიატომიტი, ქიათიბი, ნამარხი ფლორა

ართვინ-ბოლნისის ზონის პალეოგენური ნალექების იქნოლოგიური შესწავლა

ავტორი: კახა ქოიავა


თბილისის შემოვლით გზაზე არსებული მეწყრული მონაკვეთის საინჟინრო - გეოლოგიური ანალიზი

ავტორი: შალვა კელეპტრიშვილი
თანაავტორები: ლევან გორგიძე
საკვანძო სიტყვები: მეწყერი, ეროზია, გრუნტი

ჰოკრილას მადანგამოვლინების გეოლოგია და მადნიანობა

ავტორი: დავით მაქაძე
ხელმძღვანელი(მხოლოდ სტუდენტებისათვის): ზურაბ ლებანიძე, ვაჟა გელეიშვილი
საკვანძო სიტყვები: ოქრო, პოლიმეტალური, ზემო-სვანეთი

სელური პროცესები და მათი გამომწვევი გეოლოგიური საფუძვლები (მდ.დურუჯის აუზის მაგალითზე)

ავტორი: კარლო აქიმიძე
თანაავტორები: გიორგი კიკოლაშვილი
საკვანძო სიტყვები: სელი, ქვიშაქვა, სტრუქტურა, დურუჯი

ვარძიის სამონასტრო კომპლექსის გეოლოგია და ბუნებრივი საფრთხეები

ავტორი: ბეჟან თუთბერიძე
საკვანძო სიტყვები: ვარძია, ტუფი, იგნიბრიტი

ფოლადაურის მაგნიტური ანომალიის გეოლოგიური ინტერპრეტაცია

ავტორი: გურამი ქუთელია
თანაავტორები: ნ. აბუთიძე, ნ. ლურსმანაშვილი, ნ. წულაია
საკვანძო სიტყვები: ფოლადაურის მაგნიტური ანომალია, ფოლადაურის საბადო

სითბური ველის ანომალიებსა და სეისმური საშიშროების ზონებს შორის კავშირის შესახებ კავკასიის რეგიონის მაგალითზე

ავტორი: ევგენი საყვარელიძე
თანაავტორები: გ. ქუთელია
საკვანძო სიტყვები: სითბური ველი, სეისმური საშიშროება, სითბური ანომალია


Web Development by WebDevelopmentQuote.com
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates
Supported by Hosting24.com